Språk

Aktivera ditt konto

Efter att du ansökt om lånekort behöver du kontakta ditt bibliotek för att aktivera kontot.

Personuppgiftshantering

Genom att fylla i formuläret och klicka på Skicka godkänner du Region Skånes och Sjukhusbibliotekens personuppgiftspolicy. Läs mer om policyn här: Sjukhusbiblioteken - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Skaffa lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)

Logga in

Kontakta biblioteken

Medicinska biblioteket Kristianstad

Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
044-309 27 30
medicinskabiblioteket.nordost@skane.se